Instalacja amoniakalna dla firmy Rutmix

Na potrzeby firmy Rutmix, producenta karmy dla zwierząt futerkowych, firma FRIZO zaprojektowała nowoczesną, amoniakalną instalację chłodniczą.

Instalacja amoniakalna

Wykonaliśmy instalację w układzie jednostopniowym z dwoma zakresami temperatur: -35°C w systemie bezpośrednim i pompowym zasilaniem odbiorów oraz -10°C z grawitacyjnym zasilaniem wymiennika płytowego systemu pośredniego (zasilanie glikolowych chłodnic powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych).

W instalacji amoniakalnej zastosowaliśmy skraplacze natryskowo-wyparne z sekcją chłodzenia glikolu do chłodzenia oleju w agregatach sprężarkowych.

Glikolowa instalacja zasilająca chłodnice w pomieszczeniach produkcyjnych

Zaproponowaliśmy wymiennik płytowy jako skraplacz do podgrzewania glikolu dla potrzeb odtajania glikolowych chłodnic powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych. Chłodzenie pomieszczeń produkcyjnych obywa się w systemie pośrednim. Chłodnice powietrza zasilane „zimnym” glikolem o temp. -7°C/-3°C i glikolem „ciepłym” o temp. +20°C/+15°C w przypadku odtajania chłodnic powietrza, jak również dla utrzymania dyżurnej temperatury w okresie zimowym (świątecznym).

Chłodzenie oleju w agregatach sprężarkowych

Zastosowaliśmy odzysk ciepła z chłodzenia oleju i ciepła z przegrzania amoniaku dla potrzeb wody technologicznej i porządkowej. Ciepło z chłodzenia oleju w pierwszej kolejności oddawane jest na potrzeby podgrzewania gruntu pod komorą mroźni oraz na potrzeby grzewcze w pomieszczeniach socjalnych. Następnie przekazywane jest do wody.

Instalacja zasilająca zamrażarki płytowe

Wyposażyliśmy instalację w osiem zamrażarek płytowych zlokalizowanych w pomieszczeniu produkcyjnym w pobliżu pomieszczenia maszynowni chłodniczej. Każda zamrażarka płytowa zasilana jest z osobnej rozdzielni amoniakalnej – automatycznej stacji zaworowej zlokalizowanej na dachu maszynowni.

Instalacja zasilająca komory mroźnie

Zaprojektowaliśmy dwie komory mroźnie. Każda z nich o powierzchni ok. 1000 m2. Zarówno jedna, jak i druga komora wyposażone zostały w trzy chłodnice powietrza zawieszone pod stropem przy ścianie czołowej, zewnętrznej. Chłodnice te zasilane są z rozdzielni amoniakalnych, zlokalizowanych na poddaszu komór mroźni. Zastosowane rozwiązanie tworzy autonomiczną pracę zespołu: rozdzielnia – chłodnica powietrza z funkcjami chłodzenia i odtajania.

Dziękujemy firmie Rutmix za zaufanie!