Różowy Fioletowy Niebieski Biały Gradacja i Modulacja Występy na Żywo YouTube Miniaturka(2)

Instalacja amoniakalna dla firmy Rutmix

Na potrzeby firmy Rutmix, producenta karmy dla zwierząt futerkowych, firma FRIZO zaprojektowała nowoczesną, amoniakalną instalację chłodniczą.

Instalacja amoniakalna

Wykonaliśmy instalację w układzie jednostopniowym z dwoma zakresami temperatur: -35°C w systemie bezpośrednim i pompowym zasilaniem odbiorów oraz -10°C z grawitacyjnym zasilaniem wymiennika płytowego systemu pośredniego (zasilanie glikolowych chłodnic powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych).

W instalacji amoniakalnej zastosowaliśmy skraplacze natryskowo-wyparne z sekcją chłodzenia glikolu do chłodzenia oleju w agregatach sprężarkowych.

Glikolowa instalacja zasilająca chłodnice w pomieszczeniach produkcyjnych

Zaproponowaliśmy wymiennik płytowy jako skraplacz do podgrzewania glikolu dla potrzeb odtajania glikolowych chłodnic powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych. Chłodzenie pomieszczeń produkcyjnych obywa się w systemie pośrednim. Chłodnice powietrza zasilane „zimnym” glikolem o temp. -7°C/-3°C i glikolem „ciepłym” o temp. +20°C/+15°C w przypadku odtajania chłodnic powietrza, jak również dla utrzymania dyżurnej temperatury w okresie zimowym (świątecznym).

Chłodzenie oleju w agregatach sprężarkowych

Zastosowaliśmy odzysk ciepła z chłodzenia oleju i ciepła z przegrzania amoniaku dla potrzeb wody technologicznej i porządkowej. Ciepło z chłodzenia oleju w pierwszej kolejności oddawane jest na potrzeby podgrzewania gruntu pod komorą mroźni oraz na potrzeby grzewcze w pomieszczeniach socjalnych. Następnie przekazywane jest do wody.

Instalacja zasilająca zamrażarki płytowe

Wyposażyliśmy instalację w osiem zamrażarek płytowych zlokalizowanych w pomieszczeniu produkcyjnym w pobliżu pomieszczenia maszynowni chłodniczej. Każda zamrażarka płytowa zasilana jest z osobnej rozdzielni amoniakalnej – automatycznej stacji zaworowej zlokalizowanej na dachu maszynowni.

Instalacja zasilająca komory mroźnie

Zaprojektowaliśmy dwie komory mroźnie. Każda z nich o powierzchni ok. 1000 m2. Zarówno jedna, jak i druga komora wyposażone zostały w trzy chłodnice powietrza zawieszone pod stropem przy ścianie czołowej, zewnętrznej. Chłodnice te zasilane są z rozdzielni amoniakalnych, zlokalizowanych na poddaszu komór mroźni. Zastosowane rozwiązanie tworzy autonomiczną pracę zespołu: rozdzielnia – chłodnica powietrza z funkcjami chłodzenia i odtajania.

Dziękujemy firmie Rutmix za zaufanie!

Możliwość komentowania została wyłączona.