Kontakt

Formularz kontaktowy

 

frizo

FRIZO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wiertnicza 108,
02-952 Warszawa

NIP: 957-106-76-40

REGON: 221812190

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000446550,

 

Skontaktuj się z nami

tel. +48 22 642 04 21

biuro@frizo.pl

Dział Realizacji i Serwisu

tel. +48 58 685 78 16
tel. +48 534 677 323

Dział Sprzedaży

tel. +48 58 685 78 12
tel. +48 502 352 050

Dział Zaopatrzenia

tel. +48 58 685 78 16

Księgowość

tel. +48 58 685 78 03

FE POIR barwy RP MR EFRR poziom pl 1 1 scaled

Firma FRIZO Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego firmy FRIZO”

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowatorskiej kontenerowej maszynowni chłodniczej (KMCh) wykorzystującej jako media robocze dwutlenek węgla oraz amoniak w układzie kaskadowym

Wartość projektu: 11 235 189,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 110 435,00 zł