UE centrum badawczo rozwojowe

FRIZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, PODZIAŁANIE 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, które dotyczą opracowania innowacyjnego rozwiązania amoniakalnych pomp ciepła dużej mocy, do zastosowań przemysłowych, w układzie kontenerowym.

Finalnym rezultatem projektu będą wysokotemeperaturowe amoniakalne pompy ciepła o mocy 500kW oraz 1MW w zabudowie kontenerowej.

 

Wartość projektu: 14 681 230.44  zł

Wartość dofinansowania: 9 577 081.42 zł     

UE pompy ciepla

FRIZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Utworzenie centrum badawczo – rozwojowego firmy FRIZO”

Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum B+R w naszej firmie w celu opracowania nowatorskiej Kontenerowej maszynowni chłodniczej (KMCh) wykorzystującej jako media robocze dwutlenek węgla oraz amoniak w układzie kaskadowym. Opracowana innowacja (produktowa) cechuje nowość w skali europejskiej. Wyniki badań będą wdrożone we własnej działalności gospodarczej. Wyniki prac badawczych zostaną objęte ochroną własności intelektualnej. Prace przewidziane w Agendzie skupione będą w obrębie 3 obszarów badawczych.

Zakres projektu obejmuje budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego dla firmy FRIZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ oraz zakup 6 środków trwałych. 

 

Wartość projektu: 11 235 189,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 110 435,00 PLN