Miejsce pracy: Budowy w całej Polsce

 

Opis stanowiska pracy:

 • Kompleksowe prowadzenie inwestycji od momentu rozpoczęcia do jej zakończenia
 • Nadzór nad realizacją prac oraz organizacja pracy na budowie
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej na budowie (sporządzanie zestawień materiałowych)
 • Współpraca z Inwestorem i innymi podmiotami zewnętrznymi od etapu wyceny do zakończenia inwestycji
 • Opracowywanie harmonogramów robót
 • Kontrola jakości i terminowości wykonywanych prac
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej
 • Koordynowanie pracy podwykonawców oraz podległych pracowników
 • Rozliczenia podwykonawcze i budżetowe oraz kontroling zamówień i dostaw materiałów
 • Koordynowanie realizacją działań BHP
 • Sporządzanie protokołów z odbiorów częściowych oraz  końcowych
 • Ścisła współpraca z pozostałymi działami w Spółki
 • Przygotowywanie kalkulacji prac zamiennych i dodatkowych oraz drobnych wycen
 • Udział w rozruchach instalacji oraz odbiorach technicznych

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne  kierunek HVAC, mechaniczny
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika / inżyniera robót minimum 2 lata
 • Uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (dot. stanowiska kierownika),
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Dyspozycyjność
 • Prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

 • Stałą i stabilną pracę w profesjonalnym zespole
 • Motywujące wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Samodzielną pracę i ambitne cele do realizacji
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • Udział w akcjach dobroczynnych
 • Dofinansowane karty MULTISPORT
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego