Kontakt

Formularz kontaktowy

 

frizo

FRIZO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Konstruktorska 7/223,
02-673 Warszawa

NIP: 957-106-76-40

REGON: 221812190

Spółka wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000446550,

 

Skontaktuj się z nami

tel. +48 58 685 78 00
fax. +48 58 685 78 09

biuro@frizo.pl

Dział Realizacji i Serwisu

tel. +48 58 685 78 05
tel. +48 534 677 323

Dział Sprzedaży

tel. +48 58 685 78 12
tel. +48 502 352 050