Asystent Projektanta HVAC (Warszawa)

Naszym klientem jest duże biuro projektowe z kapitałem zagranicznym. Miejsce pracy – Warszawa.
 
Od Kandydatów wymagamy:
  • wykształcenia wyższego kierunkowego
  • minimum 2-letniego doświadczenia z zakresu projektowania instalacji sanitarnych (głównie ogrzewanie i wentylacja)
  • wiedzy z zakresu technologii instalacji wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych
  • bardzo dobrej znajomości programu Revit
  • umiejętności obsługi pakietu MS Office oraz narzędzi CAD
Zakres odpowiedzialności:
  • sporządzanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz wod-kan-gaz
  • opracowywanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
  • wykonywanie projektów budowlanych, przetargowych, wykonawczych
  • przygotowywanie specyfikacji technicznych i harmonogramów

 

FE POIR barwy RP MR EFRR poziom pl 1 1 scaled

Firma FRIZO Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego firmy FRIZO”

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowatorskiej kontenerowej maszynowni chłodniczej (KMCh) wykorzystującej jako media robocze dwutlenek węgla oraz amoniak w układzie kaskadowym

Wartość projektu: 11 235 189,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 110 435,00 zł