Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Frizo sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 108. Kontaktowy numer telefonu do Frizo sp. z o.o.: +48 22 642 04 21
  2. Do kontaktu z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie i przechowywanie danych w Frizo sp. z o.o. służy następujący adres email: biuro@frizo.pl. 
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu związanego z obsługą skarg i reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; 
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym w ust. 3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes Frizo sp. z o.o.; 
  5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Frizo sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom współpracującym przy obsłudze skarg i reklamacji, podmiotom realizującym usługi pocztowe i kurierskie; 
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Frizo sp. z o.o. oraz Parterów (na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych) w celach marketingowych.
  7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń; 
  8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania w sytuacji gdy są niekompletne lub nieprawidłowe, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
  9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia skargi lub reklamacji, a także udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenia skargi lub reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.