Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Frizo sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 108. Kontaktowy numer telefonu do Frizo sp. z o.o.: +48 22 642 04 21
2. Do kontaktu z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie i przechowywanie danych w Frizo sp. z o.o. służy następujący adres email: biuro@frizo.pl. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu związanego z obsługą skarg i reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym w ust. 3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes Frizo sp. z o.o.; 
5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Frizo sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom współpracującym przy obsłudze skarg i reklamacji, podmiotom realizującym usługi pocztowe i kurierskie; 
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń; 
7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania w sytuacji gdy są niekompletne lub nieprawidłowe, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia skargi lub reklamacji, a także udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenia skargi lub reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia skargi lub reklamacji, a także udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenia skargi lub reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.