Zastosowanie | FRIZO

Zastosowanie

Zastosowanie

Gdzie to można zastosować…

Zainteresowanie monoblokami kontenerowymi wynika z ich szczególnych cech, które odróżniają je od maszynowni tradycyjnych. Są nimi mobilność oraz gotowość do szybkiego podłączenia w miejscu do tego wskazanym.

Propozycje zastosowania amoniakalnych maszynowni chłodniczych:

rys. a. – nowy kompletny system wytwarzania chłodu dla nowego lub istniejącego obiektu,
rys. b. – system wspomagający – dla jednego lub kilku wybranych odbiorów chłodu np. mroźnia wysokiego składowania, tunel zamrażalniczy lub chłodniczy, zamrażarki płytowe itp.,
rys. c. – uzupełnienie brakującej mocy chłodniczej
dla instalacji istniejącej.

RYSUNEK a 01 1024x847

rys. a.

RYSUNEK c 03 1024x783

rys. c.

RYSUNEK b 02 1 816x1024

rys. b.