Zastosowanie

Zastosowanie

Gdzie to można zastosować…

Zainteresowanie monoblokami kontenerowymi wynika z ich szczególnych cech, które odróżniają je od maszynowni tradycyjnych. Są nimi mobilność oraz gotowość do szybkiego podłączenia w miejscu do tego wskazanym.

Propozycje zastosowania amoniakalnych maszynowni chłodniczych:

rys. a. – nowy kompletny system wytwarzania chłodu dla nowego lub istniejącego obiektu,
rys. b. – system wspomagający – dla jednego lub kilku wybranych odbiorów chłodu np. mroźnia wysokiego składowania, tunel zamrażalniczy lub chłodniczy, zamrażarki płytowe itp.,
rys. c. – uzupełnienie brakującej mocy chłodniczej
dla instalacji istniejącej.

RYSUNEK a 01 1024x847

rys. a.

RYSUNEK c 03 1024x783

rys. c.

RYSUNEK b 02 1 816x1024

rys. b.

 

FE POIR barwy RP MR EFRR poziom pl 1 1 scaled

Firma FRIZO Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego firmy FRIZO”

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowatorskiej kontenerowej maszynowni chłodniczej (KMCh) wykorzystującej jako media robocze dwutlenek węgla oraz amoniak w układzie kaskadowym

Wartość projektu: 11 235 189,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 110 435,00 zł