Serwis

Serwis

Zdalnie monitoruj pracę swojej instalacji!

Nasze maszynownie posiadają wyposażenie do zdalnego monitorowania ich pracy. Wszystkie istotne parametry eksploatacyjne samej maszynowni jak również całego układu są widoczne przez internet. Ułatwia to eksploatacje ale również umożliwia zdalną diagnostykę maszynowni kontenerowej przez nasz wyspecjalizowany serwis 24h/7.

Jak to działa?

Klient otrzymuje indywidualny login i hasło dające dostęp do aplikacji FRIZO NET. Są w niej widoczne aktualne nastawy, odczyty bieżących stanów jak również dane historyczne. Dodatkowa możliwość automatycznego powiadamiania na e-mail c zy SMS zapewnia nieznany w cześniej komfort użytkowania systemu chłodniczego.

serwisico

Integracja z istniejącym systemem SCADA

Oczywiście. Nasze maszynownie udostępniają odczyt parametrów pracy poprzez wiele protokołów komunikacyjnych. Realizujemy podłączenia do istniejących systemów kontroli procesów produkcji, w których nasze układy funkcjonują jako ich integralny, nadzorowany element.

Zalety stosowania amoniakalnych maszynowni kontenerowych to:

 • krótki czas budowy i uruchomienia źródła chłodu,
 • eliminacja robót budowlanych obiektu maszynowni chłodniczej,
 • pozyskanie na inne cele powierzchni wewnątrz budynku, która była przeznaczona na maszynownię,
 • ograniczenie kosztów inwestycyjnych,
 • możliwość wykonania kontenera zgodnie z architekturą i infrastrukturą w danym rejonie,
 • możliwość prowadzenia prac związanych z montażem niezależnie od warunków atmosferycznych i harmonogramu inwestycji,
 • możliwość przeprowadzenia modernizacji istniejącej instalacji poprzez zwiększenie zainstalowanej mocy
  chłodniczej „na ruchu”,
 • posiadanie ekologicznego układu chłodniczego pracującego z amoniakiem jako czynnikiem chłodniczym,
 • możliwość sfinansowania z wykorzystaniem takich
  instrumentów finansowych jak leasing.

7G16121

FE POIR barwy RP MR EFRR poziom pl 1 1 scaled

Firma FRIZO Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego firmy FRIZO”

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowatorskiej kontenerowej maszynowni chłodniczej (KMCh) wykorzystującej jako media robocze dwutlenek węgla oraz amoniak w układzie kaskadowym

Wartość projektu: 11 235 189,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 110 435,00 zł