Maszynownie Kontenerowe

Maszynownie chłodnicze – Amoniakalne Maszynownie Kontenerowe MIZ

Tylko amoniak!

W dobie przemian gospodarczych i przynależności Polski do struktur UE dostosowanie naszych przepisów do wymogów prawa i standardów unijnych stało się koniecznością. Jednym z zadań wynikającym z tego prawa jest obowiązek stosowania urządzeń chłodniczych charakteryzujących się niską emisją dwutlenku węgla, wysoką sprawnością, wydajnością oraz efektywnością pracy, w tym obowiązek zastąpienia potocznie znanych freonów (R404A i R507) z końcem 2019r. Powyższe wymogi spełniają maszynownie chłodnicze, w których pracy całkowicie wyeliminowano szkodliwe dla środowiska substancje.

RYSUNEK a 04 282x300

7G16120

mk3

Ekologiczne chłodzenie amoniakiem – nowość 2018 r.

Biorąc pod uwagę stawiane przed naszą gospodarką wymogi, proponujemy Państwu amoniakalne maszynownie chłodnicze, montowane w przenośnych kontenerach kontenerowe. Nasza firma jako jedyna w Polsce ma w swojej ofercie tego typu rozwiązania. Są to gotowe do zamontowania, kompletne systemy chłodnicze o zakresie mocy 100-1000 kW (to = -35° C). Poza tym, na życzenie Klienta, w oparciu o nasze rozwiązania zaprojektujemy i zbudujemy kontenerowe maszynownie chłodnicze dopasowane do jego indywidualnych potrzeb.

FE POIR barwy RP MR EFRR poziom pl 1 1 scaled

Firma FRIZO Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego firmy FRIZO”

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowatorskiej kontenerowej maszynowni chłodniczej (KMCh) wykorzystującej jako media robocze dwutlenek węgla oraz amoniak w układzie kaskadowym

Wartość projektu: 11 235 189,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 110 435,00 zł