tomdekok

frizo
tomdekok

“Just a note on how wonderful this theme is! If you are thinking of purchasing, I’d say do it! The flexibility is awesome and the possibilities are endless. I also want to thank SwiftIdeas for the EXCELLENT support with setting things up and answering questions that I had. If you are looking for a theme WITH support, this is it!”

FE POIR barwy RP MR EFRR poziom pl 1 1 scaled

Firma FRIZO Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego firmy FRIZO”

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowatorskiej kontenerowej maszynowni chłodniczej (KMCh) wykorzystującej jako media robocze dwutlenek węgla oraz amoniak w układzie kaskadowym

Wartość projektu: 11 235 189,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 110 435,00 zł