Jak obniżyć koszty eksploatacji instalacji chłodniczej?

frizo
Jak obniżyć koszty eksploatacji instalacji chłodniczej?

Wielu przedsiębiorców szuka sposobów, by zaoszczędzić pieniądze w prowadzonym przez siebie biznesie. Efektywniejsze gospodarowanie zasobami energetycznymi powinno się zacząć od instalacji chłodniczych. W wielu gałęziach przemysłu są to systemy niezastąpione, zawsze bardzo drogie w utrzymaniu.

Jak więc poprawić wydajność energetyczną w istniejących systemach i obniżyć koszty ich działania?

 

Poprawa wydajności energetycznej –  działania i zarządzania pracą układu chłodniczego

Jednym z podstawowych rozwiązań, ale również najbardziej optymalnym jest poprawa działania i zarządzania pracą układu chłodniczego – bez poważniejszej ingerencji w sam system. W ramach tego sposobu możemy, w zależności od potrzeb, zastosować kilka “chwytów”, które zwiększą wydajność i jednocześnie obniżą koszty eksploatacji instalacji. Są to między innymi:

  • zmiana sposobu sterowania głównymi elementami układu chłodniczego, takimi jak sprężarki czy skraplacze,
  • zmodyfikowanie nastaw i zakresów działania podstawowych parametrów układu, czyli temperatury skraplania oraz parowania,
  • odpowiednie zarządzanie pracą urządzeń działających po stronie odbiorów ciepła, czyli parowników lub chłodnic, poprzez tzw. modelowanie parametrów obciążenia,
  • zastosowanie magazynów chłodu i ciepła, także w wersjach z materiałami zmiennofazowymi (PCM – Phase Change Materials),
  • zastosowanie odzysków ciepła z instalacji chłodniczych dla pokrycia potrzeb części lub nawet całości zapotrzebowania na ciepło w zakładzie.

 

Modernizacja lub transformacja instalacji chłodniczej

Istniejące instalacje można także poddać modernizacji lub całkowitej transformacji. Modernizacja zakłada wymianę niektórych elementów pracy układu np. sprężarki, skraplacza, pompy na modele bardziej energooszczędne.

Całkowita transformacja instalacji chłodniczej polega na wymianie całego systemu na taki, który pozwala generować znaczne oszczędności dla zakładu. Na przykład zmiana systemu chłodniczego na nowy, pracujący na innym, bardziej energooszczędnym czynniku jak amoniak (R717) lub dwutlenek węgla (R744).

 

FE POIR barwy RP MR EFRR poziom pl 1 1 scaled

Firma FRIZO Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego firmy FRIZO”

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowatorskiej kontenerowej maszynowni chłodniczej (KMCh) wykorzystującej jako media robocze dwutlenek węgla oraz amoniak w układzie kaskadowym

Wartość projektu: 11 235 189,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 110 435,00 zł