Energooszczędne rozwiązania chłodnicze dla przemysłu mięsnego

frizo
Energooszczędne rozwiązania chłodnicze dla przemysłu mięsnego

W związku z ciągle rosnącymi kosztami za energię elektryczną wiele przedsiębiorstw szuka znacznie bardziej ekonomicznych rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie kosztów związanych z wytwarzaniem przez siebie towarów i świadczonych usług. Zarówno w Polsce, jak i na świecie coraz częściej wykorzystywane są układy kogeneracyjne. Za ich pomocą przeprowadzane są procesy technologiczne, podczas których produkowane są jednocześnie energia elektryczna oraz ciepło. Dzięki temu znajdują one zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu m.in. przemyśle mięsnym. Spowodowało to również pojawienie się kolejnych rozwiązań. W ten sposób w powszechnym użytku zaczęto wykorzystywać absorpcyjne chłodnictwo amoniakalne, które zrewolucjonizowało rynek.

Czym jest absorpcyjne chłodnictwo amoniakalne?

Najprościej mówiąc, jest to proces, w którym za pomocą urządzenia chłodniczego wytwarzana jest niska temperatura przy niewielkim zużyciu energii elektrycznej. Zdarza się, że jej zapotrzebowanie jest średnio aż 10-krotnie mniejsze niż w układach sprężarkowych. Do tego procesu wykorzystuje się amoniak jako czynnik chłodniczy i wodę jako absorber. Amoniak, w przeciwieństwie choćby do bromku litu, pozwala na uzyskanie bardzo niskich temperatur. Ma to kolosalne znaczenie w przemyśle mięsnym, gdzie świeżość i jakość produktów odgrywają kluczową rolę.

Zalety oraz wykorzystanie absorpcyjnego chłodnictwa amoniakalnego

Najważniejszym aspektem zastosowania tego systemu w każdej firmie zajmującej się np. przetwórstwem mięsa jest oszczędność energii elektrycznej, a co za tym idzie również pieniędzy. Jest to inwestycja, która najczęściej spłaca się w okresie od 2 do 5 lat, dając niezliczoną ilość korzyści. Zależy ona jednak od wielu czynników, a także indywidualnych uwarunkowań m.in. posiadania dopłat, konieczności rozbudowania dotychczasowej infrastruktury czy obecnych kosztów ponoszonych za wykorzystywanie prądu. Ponadto, system ten jest niezwykle bezpieczny i nieawaryjny. Większość prac konserwacyjnych polega jedynie na sprawdzaniu poprawności działania na podstawie danych eksploatacyjnych, a także wzrokowym kontrolowaniu systemu. Rozwiązanie to może być w pełni zautomatyzowane, włączając w to uruchamianie, a także zatrzymywanie się całego procesu.

FE POIR barwy RP MR EFRR poziom pl 1 1 scaled

Firma FRIZO Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego firmy FRIZO”

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowatorskiej kontenerowej maszynowni chłodniczej (KMCh) wykorzystującej jako media robocze dwutlenek węgla oraz amoniak w układzie kaskadowym

Wartość projektu: 11 235 189,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 110 435,00 zł