Oświadczenie COVID 19

frizo
Oświadczenie COVID 19

Szanowni Państwo,

wpis_2

Stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem COVID-19, jaki został wprowadzony na terenie naszego kraju powoduje, że musimy dostosować się do nowej sytuacji, zarówno w życiu, jak i w biznesie. Ten trudny czas wymaga od nas szczególnej aktywności, w poszanowaniu zdrowia naszych Partnerów Biznesowych oraz Pracowników.

Pomimo trudności, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa, aktywnie działamy i jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym oraz e-mailowym z naszymi Klientami, oferując pomoc i wsparcie biznesowe. Projekty, które zostały nam powierzone przez naszych Klientów realizujemy, szczególnie przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny, by skutecznie chronić przed zakażeniem wszystkie zaangażowane osoby.

 

Serdecznie dziękujemy Państwu – naszym Partnerom i Klientom za zaufanie i zrozumienie. Jesteśmy dumni z Pracowników FRIZO, którzy każdego dnia wytrwale pracują, zapewniając ciągłość obsługi na najwyższym możliwym poziomie.

Wierzymy, że dzięki solidarności, wzajemnej trosce oraz odpowiedzialności przetrwamy ten niełatwy dla wszystkich czas. Zapewniamy Państwa, że możecie liczyć na pomoc zarówno naszą, jak i całego naszego Zespołu.

W imieniu Zarządu firmy FRIZO życzymy Państwu oraz Państwa Rodzinom dużo zdrowia i wytrwałości.

FE POIR barwy RP MR EFRR poziom pl 1 1 scaled

Firma FRIZO Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego firmy FRIZO”

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowatorskiej kontenerowej maszynowni chłodniczej (KMCh) wykorzystującej jako media robocze dwutlenek węgla oraz amoniak w układzie kaskadowym

Wartość projektu: 11 235 189,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 110 435,00 zł