Amoniakalne maszynownie kontenerowe

frizo
Amoniakalne maszynownie kontenerowe

Amoniak stanowi jeden z głównych czynników chłodniczych. Jego właściwości termodynamiczne zapewniają wysoką skuteczność urządzeń. Sprawdź, jakie korzyści wynikają z zastosowania amoniaku w maszynowniach kontenerowych.

Charakterystyka amoniaku 

Amoniak znajduje zastosowanie w sektorze rolnictwa jako składnik nawozów oraz w przemyśle chłodniczym. Jest alkaliczny i bezbarwny. W chłodnictwie wykorzystywany jest amoniak o najwyższej czystości i wysokiej absorbcji ciepła. Inne, charakterystyczne dla niego właściwości to:

  • niska emisja dwutlenku węgla
  • wysoka sprawność energetyczna
  • wydajność i skuteczność
  • znikomy wpływ na niszczenie warstwy ozonowej

W przypadku amoniakalnych maszynowni kontenerowych amoniak, w porównaniu do innych czynników chłodniczych, nie wymaga większej średnicy rur tłoczonych i ssących. Kontenery wykorzystujące ten związek chemiczny stanowią kompletny system chłodniczy o zakresie mocy 100-1000 kW.

Bezpieczeństwo maszynowni

Amoniak nie stwarza niebezpieczeństwa dla środowiska. Jego właściwości nie mają wpływu na powiększanie się warstwy ozonowej, a dodatkowo cechuje się krótką żywotnością w atmosferze.

Amoniakalne maszynownie kontenerowe są konstruowane zgodnie z przepisami, normami i wymaganiami technicznymi. Wymagają doświadczonego personelu i profesjonalnej obsługi. Kontenery powinne być ustawiane w taki sposób, by w jak największym stopniu ograniczyć możliwość ewentualnych wycieków. W pobliżu maszynowni nie powinny znajdować się odpływy i instalacje kanalizacyjne. Obecne mechanizmy wykorzystywane w amoniakalnych chłodniach są budowane w taki sposób, aby zredukować charakterystyczny zapach amoniaku oraz zmniejszać ryzyko zatrucia się tym związkiem.

FE POIR barwy RP MR EFRR poziom pl 1 1 scaled

Firma FRIZO Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego firmy FRIZO”

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowatorskiej kontenerowej maszynowni chłodniczej (KMCh) wykorzystującej jako media robocze dwutlenek węgla oraz amoniak w układzie kaskadowym

Wartość projektu: 11 235 189,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 110 435,00 zł