Izolacje zimnochronne – charakterystyka i zastosowanie

frizo
Izolacje zimnochronne – charakterystyka i zastosowanie

Izolacja jest sposobem pozwalającym na zabezpieczenie przed skutkami potencjalnego szkodliwego oddziaływania na siebie sąsiadujących materiałów. Jest to szczególnie ważne w przypadku wielu gałęzi przemysłu, gdzie takie współoddziaływanie mogłoby mieć niezwykle negatywne skutki i przynosić straty finansowe. Jednym ze sposobów na ochronę są popularne izolacje termiczne zimnochronne. Czym się charakteryzują i gdzie można je wykorzystać?

Izolacje zimnochronne – cel i właściwości

Wszędzie tam, gdzie istotne jest zachowanie niskiej temperatury układu, konieczne jest zastosowanie izolacji zimnochronnej. Materiały stosowane do jej wykonania muszą charakteryzować się wieloma parametrami, przede wszystkim powinny wykazywać bezwzględną odporność na czynniki biologiczne, być bezwonne, a także zachowywać swoje własności w szerokim zakresie temperatur, przynajmniej od -70°C do 70°C. Muszą także wykazywać wysoką odporność na wilgoć, stabilność chemiczną oraz trwałość.

Podział materiałów termoizolacyjnych i ich zastosowanie

Specjaliści dzielą materiały termoizolacyjne na trzy grupy:

  • organiczne (np. korek impregnowany),
  • mineralne (np. włókno szklane),
  • z tworzyw sztucznych (np. pianka poliuretanowa).

Wykorzystanie konkretnego materiału będzie oczywiście zależało od rodzaju izolowanych tworzyw oraz wymaganej wytrzymałości układu. Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych charakteryzuje łatwość produkcji oraz uniwersalne zastosowanie, np. poliuretan w formie pianki i kauczuk syntetyczny używane są do izolowania zbiorników, rurociągów oraz urządzeń technologicznych.

Pianka poliuretanowa i kauczuk syntetyczny – właściwości fizykochemiczne

Pianka poliuretanowa (PUR), która powstaje w procesie spieniania żywicy poliestrowej, dzieli się na dwa rodzaje: miękką oraz twardą. Wykazuje między innymi wysoką trwałość i odporność w szerokim spektrum temperaturowym, od -100°C do 120°C. Jest także sztywna oraz odporna na czynniki natury biologicznej. Najczęściej stosowana jest do wywarzania izolacji w rurociągach.

Kauczuk syntetyczny w formie otulin, otrzymywany w procesie syntezy chemicznej, również stosowany jest w wielu obszarach, a jako izolacja zimnochronna także w chłodnictwie przemysłowym i zakładach przetwórstwa. Pozwala na oszczędzanie energii cieplnej, a także zapobiega procesom korozji.

Ostatecznie zastosowanie konkretnego materiału do wykonania izolacji zimnochronnej zależeć będzie od sektora, z jakim mamy do czynienia, i czynników biochemicznych, z jakimi będzie musiał zetknąć się układ. Optymalne rozwiązania są zazwyczaj opracowywane przez specjalistów w tym zakresie, zajmujących się wytwarzaniem izolacji.

FE POIR barwy RP MR EFRR poziom pl 1 1 scaled

Firma FRIZO Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego firmy FRIZO”

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowatorskiej kontenerowej maszynowni chłodniczej (KMCh) wykorzystującej jako media robocze dwutlenek węgla oraz amoniak w układzie kaskadowym

Wartość projektu: 11 235 189,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 110 435,00 zł